Praca

Praca nie dla każdego

16 września, 2016

Powszechnie rozróżnia się dwa rodzaje pracy: fizyczną i umysłową. Wszyscy są zgodni co do tego, że do wykonywanie pierwszej z nich wystarczy dobry stan zdrowia, kondycja i sprawność, natomiast druga wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Jednakże istnieją takie zawody, które nie pozwalają na jednoznaczne zakwalifikowanie do jednej bądź drugiej kategorii.

Jednym z najciekawszych przykładów jest zajmowanie się czyszczeniem szyb wysokich biurowców. Tu najbardziej pożądaną cechą u kandydata jest… odwaga i brak lęku wysokości. Oczywiście praca na wysokości nie jest zwykłym zajęciem i pracodawcy są zobligowani do zapewnienia podwładnym odpowiedniego przygotowania.

Istnieją specjalne firmy, które we współpracy z fachowcami projektują i przeprowadzają szkolenia wysokościowe. Pracodawcy zwykle wykupują z góry całe pakiety kursów i wysyłają swoich pracowników grupami. Program takiego szkolenia zwykle obejmuje omówienie nie tylko kwestii technicznych i tych ściśle związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaproszeni psycholodzy wyjaśniają także jak skonstruowana jest ludzka psychika i jak radzić sobie w sytuacjach podwyższonego ryzyka, a tym samym stresu.

Jednakże należy pamiętać, że sam kurs wysokościowy nie wystarczy, aby móc podjąć tego rodzaju zatrudnienie. Ważny jest także dobry stan zdrowia fizycznego stwierdzony orzeczeniem lekarskim po przeprowadzeniu szeregu badań. Nie można również zapomnieć o testach psychologicznych sprawdzających stabilność emocjonalną kandydata.

Choć jesteśmy zgodni co do tego, że opisane zajęcie nie jest dla każdego, to jednak trudno nazwać je nudnym. Wszakże drapacze chmur stanowią ciekawe miejsce pracy w porównaniu z biurowcami czy placami budowy. Wysokie wynagrodzenie również może być dla wielu zachętą. Do odważnych świat należy!

You Might Also Like

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź