• Edukacja

    Geotechnika i budownictwo specjalne jako kierunek studiów

    Ostatnio coraz częściej spotykanym kierunkiem studiów na różnych uczelniach jest geotechnika połączona z budownictwem specjalnym. Kierunek ten obejmuje przede wszystkim naukę o klasyfikacji gruntów. Oprócz tego budownictwo specjalne obejmuje naukę o tworzeniu specjalistycznego budownictwa,…

    8 sierpnia, 2016