Edukacja

ITIL ® 4 FOUNDATION Z EGZAMINEM

3 września, 2019

ITIL ® 4. Nowa wersja wypróbowanej metodyki

Zbiór dobrych praktyk ITIL ® (Information Technology Infrastructure Library) od wielu lat dostarcza działom informatycznym uniwersalnych wskazówek i rozwiązań które znakomicie sprawdzają się w organizacjach różnej wielkości i wykorzystujących różne technologie. Usystematyzowane podejście do zarządzania usługami IT, które proponuje ITIL ®, zdobyło wielką popularność na całym świecie, usprawniając pracę wielu zespołów. ITIL ® 4 to najnowsza, zaktualizowana odsłona tego standardu. Posiada ona wszystkie atuty poprzednich wersji ITIL ®, wnosząc przy tym nową jakość. „Czwórka” pojawiła się niedawno,  dlatego też rynek dopiero się z nią „oswaja”, a egzaminy z poprzedniej edycji czyli ITIL ® 2011 zostają utrzymane co najmniej do czerwca 2020 roku. Już teraz jednak warto poznać możliwości, koncepcje i pojęcia związane z modelem ITIL ® 4 oraz zdać egzamin na poziomie Foundation i zdobyć certyfikat, który potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę, szczególnie ważne dla kadr zarządzających, menedżerów oraz wszystkich innych osób, które chcą podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi.

Czym jest ITIL ® 4?

Pod pewnymi względami, ITIL ® 4 znacząco różni się od wcześniejszych wersji; rezygnuje np. ze schematu opisującego cykl życia usługi i 25 procesów, które nimi zarządzają. Wprowadzane na ich miejsce koncepcje to przede wszystkim Service Value System czyli system wartości usług, który wyróżnia takie kluczowe komponenty jak wiodące pryncypia, nadzór i praktyki, łańcuch wartości usługi i ciągłe doskonalenie, a także cztery wymiary zarządzania usługami: organizacje i ludzie, informacje i technologie, partnerzy i dostawcy, strumienie wartości i procesy. Istniejące praktyki zarządzania usługami IT są w ITIL ® 4 umieszczane w kontekście doświadczenia klienta i cyfrowej transformacji, która zmienia model funkcjonowania biznesu tworząc nowy model funkcjonowania organizacji z rdzeniem jaki stanowią nowe technologie.  Nowa wersja czerpie także inspiracje z innych metodyk i standardów, twórczo włączając ich elementy; chodzi tu o zwinne podejście Agile, szczupłe zarządzanie Lean czy łączącą rozwój oprogramowania z jego eksploatacją metodykę DevOps. Opisana w ITIL ® 4 rama zarządcza zarządzania usługowego pokazuje jak zaadaptować nowoczesne sposoby pracy, 34 praktyki z kolei dotyczą zagadnień menedżerskich, usług oraz kwestii technicznych, uważa się je też za kategorię ważniejszą od procesów. Schemat ciągłego doskonalenia pokazuje następujące po sobie etapy planowania i pracy co umożliwia większą systematyzację podejmowanych działań. Ważną cechą „czwórki” jest jej nastawiony na praktykę, daleki od czystego teoretyzowania charakter oraz podejście, które uwzględnia nie tylko same technologie i usługi informatyczne, ale również ich ścisły związek z kwestiami czysto biznesowymi.

Egzamin z ITIL ® 4 na poziomie Foundation

Zdanie egzaminu na poziomie Foundation i zdobycie takiego certyfikatu to pierwszy krok do dalszego rozwoju i osiągania coraz większej specjalizacji w ITIL ® 4. Egzamin składa się z czterdziestu pytań jednokrotnego wyboru, które są sformułowane w języku angielskim i trwa 75 minut (standardowy czas to godzina  – dodatkowe 15 minut przyznaje się osobom, dla  których angielski nie jest językiem rodzimym). W trakcie egzaminu można korzystać z papierowych słowników, poza tym jednak nie są dozwolone żadne dodatkowe pomoce. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do takiego egzaminu jest udział w poświęconym mu szkoleniu. Zajmująca pozycję lidera na polskim rynku usług szkoleniowych IT Altkom Akademia oferuje szkolenia https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/itil-4-foundation-z-egzaminem-itil-foundation-certificate-in-it-service-management/, które przybliżają słuchaczom wszystkie kluczowe zagadnienia z zakresu ITIL ® 4 – od kluczowych koncepcji zarządzania usługami i jego czterech wymiarów, przez system wartości usługi do praktyk zarządzania. W trakcie dwudniowego szkolenia zostają przedstawione próbne pytania egzaminacyjne, uczestnikom udostępnia się również anglojęzyczne materiały edukacyjne. Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń, które umożliwią pomyślne zdanie egzaminu z ITIL ® 4 na poziomie Foundation oraz uzyskanie potwierdzającego kompetencje w tej dziedzinie certyfikatu.

You Might Also Like

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź