Praca

Życiorys i podanie – dokumenty nadziei

21 marca, 2017

Życiorys i podanie. Te dwa elementy tkwią w świadomości tych, którzy niegdyś ubiegali się o przyjęcie do szkoły lub przyjęcie do jakiejś pracy. Odnośnie tej ostatniej, dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie innymi zasadami dotyczącymi tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Dzisiaj, bowiem nie mamy już do czynienia z czymś takim jak życiorys oraz podanie.

W naszej rzeczywistości funkcjonują obecnie takie dokumenty aplikacyjne jak CV oraz list motywacyjny. W wielu przypadkach ogłoszeń o pracę, możemy znaleźć polecenie, aby wysyłać do potencjalnego pracodawcy jedynie CV. Dotyczy to również pracowników ze wschodu! Faktem niezaprzeczalnym jest to, że właśnie w CV mamy ujęte najważniejsze informacje na temat potencjalnego kandydata na dane stanowisko pracy. Mamy tutaj informacje na temat jego doświadczenia, na temat jego wykształcenia, ukończonych kursów i szkoleń, a więc na podstawie tego na pewno możemy domyśleć się, jakie cechy posiada określony kandydat.

Jednakże tak naprawdę z CV nie jesteśmy w stanie wywnioskować wszystkich istotnych informacji. I dlatego też można w tym miejscu podkreślić, iż jak najbardziej starając się o zatrudnienie w danej firmie, warto jest napisać nie tylko CV, ale również list motywacyjny.

Wyższość listu motywacyjnego

W tym dokumencie możemy, bowiem zawrzeć nie tylko suche informacje, które będą nie tylko odzwierciedlały stan formalny, ale także możemy podkreślić naszą motywację w ubieganiu się o to jedno, jedyne stanowisko. Możemy w liście motywacyjnym podkreślić nasz upór, nasze atuty, naszą determinację, czego oczywiście w CV nie należy robić. Tak naprawdę, bowiem bardzo trudno jest się czymś szczególnym wyróżnić w CV. Tam zawarte informacje są odzwierciedleniem stanu faktycznego i nie jesteśmy w stanie niczego ubarwić.

Tymczasem właśnie to list motywacyjny jest dla nas niebywałą szansą na to, aby podkreślić swoje wyjątkowe cechy, które niewątpliwie będą miały wpływ na naszą ocenę w oczach danego pracodawcy. To list motywacyjny jest tym dokumentem, w którym możemy uwydatnić nasze szczególne cechy predysponujące nas do określonej pracy. W liście motywacyjnym możemy również podkreślić naszą determinację w walce o to jedno, konkretne stanowisko pracy.

Dlatego też, jeśli do danego zakładu pracy wysyłamy jedynie CV, to nasze szanse na to, że nas zaproszą na rozmowę kwalifikacyjną, są znacznie bardziej ograniczone. Podobnych CV na biurku pracodawcy znajdzie się prawdopodobnie bardzo wiele. Tymczasem właśnie to list motywacyjny jest naszą bronią na rynku pracy, za pomocą, której możemy zdobyć upragnione zatrudnienie. Zawsze, więc należy z tej broni korzystać.

You Might Also Like

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź