Porady

Jakie wymogi musi spełnić kabina wyborcza

21 listopada, 2022

Wybory — zwane też świętem demokracji — to ogromne przedsięwzięcie organizacyjno-techniczne. Głosowanie musi odbywać się w ściśle określonych warunkach, a to oznacza konieczność dostosowania kabin wyborczych do potrzeb konkretnych osób.

Kabina wyborcza wymogi techniczne i organizacyjne

Od strony technicznej kabina wyborcza powinna być dostosowana do potrzeb każdego obywatela, w tym osób niepełnosprawnych. Najistotniejsze obostrzenia związane z organizacją przestrzeni do głosowania dotyczą jej wymiarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymiary kabiny dla osób niepełnosprawnych powinny wynosić co najmniej 120 × 120 cm. Zaleca się nawet, aby przestrzeń ta — jeśli to możliwe — była większa (150 × 150 cm). Istnieje również przepis mówiący o wysokości blatu, na którym odbywa się głosowanie. Z reguły jest to 80 i 110 cm, przy czym obowiązkiem osoby zarządzającej lokalem wyborczym jest zagwarantowanie możliwości głosowania na obydwóch wysokościach. Bardzo ważne jest również to, aby kabina wyborcza była właściwie oznaczona.

Kabiny — zalecenia dodatkowe

W myśl obowiązujących przepisów zaleca się też, aby kabina dla wyborcy była oświetlona światłem sztucznym rozproszonym, którego natężenie i położenie może być indywidualnie regulowane. Pod względem konstrukcyjnym kabina powinna się składać z matowych powierzchni, aby zachować poufność głosowania i uniemożliwić odbicie światła wewnątrz niej. Konkretnymi przepisami są też obwarowane wymiary urny wyborczej. Jej wysokość powinna wahać się w granicach 80 – 85 cm, choć dopuszcza się sytuację, gdy wysokość urny dochodzi nawet do 100 cm.

Normalizacja urny wyborczej

Praktycznie każdy przedmiot wykorzystywany w trakcie głosowania podlega pewnej normalizacji. O ile w przypadku przestrzeni takiej jak kabina wyborcza wymagania są dość przejrzyste, o tyle w odniesieniu do urny już nie zawsze tak jest. Według obowiązujących przepisów otwór wrzutowy urny, którego szerokość ma wynosić 1 cm, powinien być ulokowany bliżej krawędzi urny, która znajduje się od strony nadchodzącego wyborcy. Ma to ułatwić oddanie głosu osobom starszym i niepełnosprawnym. Oczywistym zaleceniem jest również to, aby urna nie była wyprodukowana z materiałów przezroczystych. O tym jednak pewnie wszyscy wiedzą.

Reasumując, organizacja wyborów to nie tylko konieczność przygotowania miejsca do składania głosów, ale też dostosowanie wybranej przestrzeni do ciągle aktualizowanych norm, zaleceń i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów, norm i ustaw.

You Might Also Like

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź